הרב עוזיהו אלכורת בדברים נרגשים מעומק הלב לקראת מעמד הדינר השנתי

כולנו נותנים כתף לרב שליט”א

פנה כבר עכשיו לכתובת הדוא”ל shbrjhhguko@gmail.com

או בווצאפ 054-6293274.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.