הרב עוזיהו אלכורת שליט”א l ו’ טבת תשפ”א l התבודדות לשמוע דבר ה’ 

למסירת פדיון נפש
נגישות