בצער רב, קיבלנו את הידיעה המרה, יחד עם כל בית ישראל, על עלייתו בסערה השמימה, של המשפיע הגדול, הרב החסיד, הדבוק בכל נימי נפשו לרבינו הקדוש מברסלב, הרב קלונימוס קלמן גולדשמידט זצוק"ל.

יחד עם כל בית ישראל, אנו מבכים אחר מיטתו, ואבי הנחמות ינחמנו בכל הנחמות האמורות בתורה.

ומשגרים אנו ניחומים למשפחתו הכבודה, ובפרט לבנו מנהל הישיבה קטנה שעל ידי מוסדותינו, הרה"ח ר' שבתי יששכר גולדשמידט שליט"א.

מצורף בגעגוע, מספר תמונות וקטעי וידאו, של הפעמים שבהם זכינו להתבשם מאורו המשמח, בביקוריו בישיבת מוהר"ן שע"י מוסדותינו הקדושים, וכן מהכנסת ספר תורה למתחם שע"י קהילתנו הקדושה בעיר אומן.

"ובלע המוות לנצח ומחה ה'אלוקים דמעה מעל כל פנים"
 

נגישות