הרמ"א – רבינו משה אסירליש

הילולת צדיקים

הרמ"א – רבינו משה אסירליש

 

רבי משה איסרליש, הידוע בכינויו הרמ"א, היה אחד מגדולי הפוסקים המרכזיים בתקופת האחרונים.

תקופת הפעילות

הרמ"א כיהן כרב וראש ישיבה בקרקוב, ובמהלך חייו התפרסם כפוסק הלכה מוביל וכמקובל מעמיק. הוא היה רבה הראשי של הקהילה היהודית בקז’ימייז’ ובימיו יהדות פולין שגשגה.

חיבוריו

מפעלו הגדול ביותר היה כתיבת ההגהות על “שולחן ערוך” של רבי יוסף קארו, הידועות בשם “המפה”.

חשיבותן של ההגהות היא בהתאמות שהוא ערך לפסיקות השולחן ערוך, על-פי המסורות הנבדלות של קהילות אשכנז. חיבור זה זכה להכרה רחבה והפך לבסיס לפסיקת הלכה בקרב יהודי אשכנז.

משפחתו ותלמידיו

הרמ"א הוסמך לרבנות בגיל 13 ולמד בישיבה אצל רבי שלום שכנא מלובלין, שלאחר מכן היה חותנו בזיווג ראשון. בין תלמידיו הגדולים נמנים השל"ה הקדוש והסמ"ע.

פטירתו וקבורתו

נפטר ביום ח"י אייר, ל"ג בעומר, שנת של"ב ונטמן בבית הקברות שבעירו, קרקוב. על מצבתו נכתב: "נר המערבי, הגאון הגדול בדורו מהו’ משה רועה אבן ישראל, ביום ג"ל למספר בני ישראל, גלה כבוד מישראל, משה היה רועה צאן ישראל, צדקת ה’ עשה ומשפטיו עם ישראל, הרביץ תורה בישראל, העמיד תלמידים לרבבות אלפי ישראל, ממשה ועד משה לא קם כמשה בישראל, וזאת תורת החטאת האשם אשר שם משה לפני בני ישראל, שנת של"ב לפ"ק".

הרמ"א היה דמות מרכזית בתולדות ההלכה והמקובלים, והשפעתו נמשכת עד היום בלימוד התורה ובפסיקת ההלכה בקרב יהודי אשכנז. חיבוריו ופסקיו מהווים עד היום אבן יסוד בלימוד התורה ובהלכה היהודית.

מנהג יהודי פולין

 יהודי פולין עלו לקברו של רבי משה איסרליש ביום פטירתו, לערוך סעודה גדולה ולדרוש ולהדליק נרות בבית הכנסת בו נהג להתפלל.

נגישות