הרב עוזיהו אלכורת שליט"א l א' טבת תשפ''א l הוד והדר של איש הישראלי

למסירת פדיון נפש
נגישות