השקר והפסדו

השקר והפסדו – שיעור א'

המצוות עשה היחידה שנאמר עליה "תרחק", הלוא זו היא מידת השקר, ואף נאמר על המשנה בדיבורו למרות שאין כוונתו לריווח, שנחשב כאילו עובד עבודה זרה, שגם היא עניינה לרמות את כולם, כאילו יש בה כוחות.

?rel=0

נגישות