'התינוק לא מבין כלום', האומנם???!!!

לרכישת הספר אבני דרך, המדריך לחינוך יהודי, משיעורי הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, הקש כאן 

נתחיל עם ההבנה הפשוטה שהילדים בגילאים הללו הם עדיין חסרי בטחון. הם זקוקים לחומה מאחוריהם. העולם שמסביבם בעל ממדים גדולים ועצומים, והם קטנים מאד..

משום כך, אינם מסוגלים לספק לעצמם את צרכיהם, ונזקקים לשולחנם של אחרים, ונדבך גדול מאד מבריאות נפשם תלוי ועומד על אותה תחושת חוסן שמקנים להם ההורים. ההורים משלימים את חוסר בטחונם של הילדים.

אלא שאחד המעכבים והמפריעים הגדולים להשלמת בטחונם הוא שלום בית הלוקה בחסר! שלום הבית מקנה לילדים את בריאות הנפש לה הם זקוקים, ואילו המתיחות בין ההורים פוגעת באופן ישיר בבטחונם ובחוסנם של הילדים.

מלבד זאת, טבע טבוע בילד לחשוב שכל דבר שבעולם שייך לו, וכל האנשים נבראו על מנת לשמח אותו, והוא בטוח שהכל מסתובב סביבו… וכתוצאה מכך, הוא נוטה לחשוב שכל בעיה בבית היא בגללו…

אם יש צעקות, מחלוקות, מתחים וכדו', הוא נוטה לחשוב שהוא האשם בכך, וכמובן שהדבר יוצר מצוקת נפש איומה.

להורים קיימת הרגשה מוטעית שהמתיחות ביניהם מקבלת 'שם של מתיחות' רק כאשר מדברים על תאריך הגט, ה' ירחם. אבל כלפי הילד, כל ויכוח וכל דיבור לא מכובד בין ההורים – מעורר פחדים.

ללא שימת לב עלולה האמא לומר משפט הרסני, כמו: "אני אלך מהבית"… והאבא מוסיף אש למדורה: "גם אני אלך"…

הילד ששומע, בטוח שהוא נשאר לבד. אם האמא הולכת וגם האבא הולך, הוא נשאר לבד. הוא לא מבין שהוריו אינם יודעים ואינם מצליחים לתת מחסום לפיהם. הוא שומע ומפחד, ומאבד מבטחונו ומבריאות נפשו, חלילה.

ההורים טועים לחשוב, שעד שהילד מגיע לגיל שלוש-ארבע, שבו הוא מבין ענין, אפשר לדבר בפניו על מה שרוצים ללא בירור טוב מרע.

אך אין זה נכון כלל ועיקר. בשו"ע סי' תק"ס העוסק בענין הלכות תשעה באב ובחיוב לעשות זכר לחורבן, מובא בשער הציון אות כ"ה: "ומיהו כבר הזהיר השל"ה ושאר ספרי מוסר שלא לזמר שירי עגבים לתינוק" – וכל כך למה?

"שזה מוליד לתינוק טבע רע".

על רבי יהושע בן חנניה אומרת המשנה באבות "אשרי יולדתו". אמו היתה מובילה את עריסתו לבית המדרש ומניחתו בין תלמידי החכמים. כשרצו להצביע על רבי יהושע בן חנניה, ומהי הסיבה לגדלותו, אמרו "אשרי יולדתו".

על פי ההלכה מותר לקחת תינוק לחוף ים של נשים, אך החזון איש הזהיר שדבר זה פוגע בילד. הילד מושפע רבות בהיותו בגיל הרך. אם כן, המחשבה שתינוק אינו שומע ואינו מבין כלום, היא טעות ביסודה. תינוק שומע הכל!!

אין לנו צורך להביא את המחקרים, שכיום הגיעו גם הם למסקנה זו. אין לנו תועלת לא מהם ולא מהמונם. התורה הקדושה גילתה לנו סוד זה, שילד עוד מזמן שהוא בעריסה, שומע הכל. ולכן אם מתווכחים לידו, אם רבים לידו, זה משפיע עליו לרעה!!

לרכישת הספר אבני דרך, המדריך לחינוך יהודי, משיעורי הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, הקש כאן 

נגישות