התרגשות רבתי לקראת ה'דינר השנתי',

שסוף סוף שב לעוצמתו הזכורה לכולנו כמעמד מרטיט ומרומם.

ההתגייסות לבוא בעזרת ה' בגיבורים בעיצומה, המוני יהודים מבני קהילתנו,
אברכים מבוגרים וצעירים, בעלי בתים ומשתתפי השיעורים, כ-ו-ל-ם במלוא המרץ מבקשים רק ליטול חלק במעמד הנשגב.
 
רכזי הרישום – הרב זוהר כהן והרב אברהם שמאי מספרים על הסתערות רבתית…
 
מנהלי הקמפיין שוקלים להגדיל את כל מערכי הקפיין,
אולמות ההתאספות, ערכות ההכנה ועוד, מריבוי המבקשים.
הצטרפו גם…
 

מחכים לכל אחד!

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי