אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > ונתן לך רחמים

ונתן לך רחמים

מחסד אדם יכול לזכות לכל הדרגות שבעולם, שאם אדם מתחבר לנתינה, ונותן מעצמו עוד ועוד, זוכה להפוך לאדם טוב וזך יותר.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות