ורחמיו על כל מעשיו

על מי אתה מרחם? עליך בלבד, או גם על משפחתך, אולי גם על תושבי עירך? אפשר שעל כל עם ישראל?

הידעת על מי הקב"ה מרחם?

צפה בסרטון הקצר, ותהנה!

למסירת פדיון נפש
נגישות