חג השבועות – מנהגים ועשרת הדיברות

חג השבועות

מנהגים ועשרת הדיברות

 1. לימוד תורה כל הלילה, (תיקון ליל שבועות) – כדי להראות את הכנה לקבלת התורה וכזיכרון לערנות של עם ישראל במעמד הר סיני.
 1. קריאת עשרת הדיברות, – בבתי הכנסת, כחלק מהתפילה, לזכור את האירוע המרכזי של נתינת התורה.
 1. אכילת מאכלי חלב – כמנהג שמסמל את הארץ המובטחת "זבת חלב ודבש" וכזיכרון למאכלים שהיו זמינים לאחר נתינת התורה.
 1. קריאת מגילת רות – המספרת על רות המואבייה שקיבלה על עצמה את עול התורה והמצוות, שהיא סבתו של דוד המלך שיום פטירתו היא ביום השבועות.
 1. קישוט הבית ובתי הכנסת בצמחיה – לזכור את הר סיני שהיה מכוסה בצמחיה במעמד נתינת התורה, וכסימן לחג הקציר.

עשרת הדיברות

 

 1. אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
 2. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני.
 3. לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא.
 4. זכור את יום השבת לקדשו.
 5. כבד את אביך ואת אמך.
 6. לא תרצח.
 7. לא תנאף.
 8. לא תגנוב.
 9. לא תענה ברעך עד שקר.
 10. לא תחמוד.
נגישות