אהבת עולם > סדרה ארך אפים > חומרת מידת הכעס

חומרת מידת הכעס

דיבורים חריפים מצויים בתורה ובדברי חז"ל בגנות הכעס, "כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו", "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה", ועוד רבות, וכל אלו מעידים על חסרון וגנות מידה זו.

 

נגישות