חייב מיתה או איש קדוש?

מי קובע מה הוא?
 
כיצד נהפכו היוצרות?
 
מהו טעם החיים?
 
צפה!
למסירת פדיון נפש
נגישות