חיפוש האמת לאמיתה – שיעור ג'

יש אמת ויש אמת לאמיתה, האמת הינה פשוטה, והגרעון שלה שלעיתים הינה מרחקת, והאמת לאמיתה היא רק מקרבת, כגון שמותר לשקר מפני דרכי שלום, שמצד אמת פשוטה זה שקר, ואילו מצד האמת לאמיתה, זה האמת המוחלטת.

?rel=0

נגישות