parallax background

חי אחיך עמך


כל עונה ניכר צורך להחליף מלתחה, לא סתם להתחדש אלא הילדים גודלים והבגדים לא... וכשיש לא רק ילד אחד, אלא יותר מכך ולעיתים אף רבים בלי עין הרע, נהיה עסק זה קשה ומסובך, ואם הניצב בדילמה זו הינו 'בן תורה', הקושי מעצים את עצמו פי כמה וכמה.
גמ"ח 'חי אחיך עמך' נותן מענה לבעיה זו, ופעמיים בשנה לפני פרוס חג סוכות, וחג פסח, מחלק ביגוד והנעלה למשפחות נזקקות, לכל בני המשפחה מהילדים הקטנים עד לאבות.
ובנוסף מחלק הגמ"ח בשר ודגים עד לבית המקבלים, [שהרי אין שמחה אלא בבשר...] וכן מוצרי מזון יבשים ביד רחבה, בצורה ייחודית המספקת לכל משפחה כדי צרכה.
לפעילות זו המבורכת, שזכו לה עד עתה מספר יהודים צדיקים בודדים, תוכל אף אתה להיות שותף, ולזכות לשמח משפחות שלמות בימי החגים הקדושים, ולהאיר בתוך ביתך את אור החג ביתר שאת ויתר עוז, על ידי מצוות צדקה מעולה שכזו!




 

שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק במפעל החסד הגדול של מוסדות חיי עולם

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.