חנוכת הבית | מעמד נתינת שם לתלמוד תורה

מעמד קביעת שם לתלמוד התורה

בערב חג השבועות, נערך מעמד קריאת השם לתלמוד התורה שעל ידי מוסדותינו הקדושים, במעמד מרגש במיוחד, בהשתתפות מורינו ורבינו הרב שליט"א, ראש ישיבות מוהר"ן הרה"ח הרב אריאל אלכורת שליט"א, הנדיב הר"ר אברהם לאופר ומשפחתו המורחבת שתחי'.

המעמד החל בהסרת הלוט שכיסה את השם החדש של התלמוד תורה, שעד היום היה נקרא "חיי עולם", ומעתה יקרא "נחמת אברהם", על שם הר"ר אברהם ורעייתו מרת נחמה לאופר שיחיו.

הלוט הוסר על ידי הנדיב הדגול, כשלאחר מכן באופן ספונטני, עוד במסדרון התלמוד תורה, שולבו הידיים למעגל גדול, עם שירי הודאה ושבח לה' יתברך.

לאחר שנכנסו כולם והתיישבו במקומותיהם, הזמין מנחה הערב, מזכיר מוסדותינו הרב יצחק גלבוע את חברי מקהלת כיתה ז', של תלמוד תורה.. "נחמת אברהם" לעלות על הדוכן לשיר, שירים שהתכוננו עליהם במיוחד לאירוע מרגש זה.

את השירים פתחו ב"ברוך הבא בשם ה'", מתוך ספר התהילים, לברך את כל האורחים הנכבדים שטרחו להגיע למעמד הנכבד, והם התורם הנכבד ובני משפחתו, וחלק מהורי התלמידים, וכן אברכים מבני הקהילה.

לאחר מכן, נשא דברים בן הנדיב, הרב בן ציון לאופר שליט"א, שהינו ידיד מורינו הרב, וידיד ותיק של המוסדות, שנשא דברים ברגש רב על הזכות הגדולה שנפלה בחלק משפחתו.

אחר כך, נשאו הילדים שוב את קולם בשיר, ושרו שיר חדש שהולחן במיוחד למעמד, עם שמו החדש של התלמוד תורה, "נחמת אברהם", ובחשיבות התורה והתפילה.

לאחר מכן, נפרדו הילדים ממורינו הרב והתורם הנכבד, ומורינו הרב שליט"א נשא דברים נלהבים בשבח הצדקה, וגודל מעלת האחזקת תורה, ודיבר על התורם ומשפחתו, שנמצאים בקשר עם הקהילה והרב כבר שנים רבות.

את שורת הנואמים חתם התורם בעצמו, שדיבר מספר דקות על הזכות שזכה בה לתמוך בתורה, ועל עצמו שהינו ניצול שואה, וזכה מתוך האפר לבנות עולם חדש, שלם ויפה.

 

נגישות