טיול קברי צדיקים | מוצאי ראש השנה תשע"ח

במוצאי ר"ה נסעו יחדיו כל תלמידי הישיבה לצעירים, למסע קודש לקברי הצדיקים באוקראינה, ששפכו שיח על קברותיהם להמשך הצלחתם והתעלותם בעבודת ה', ובין היתר זכו להיות בקבר הבעל שם טוב הקדוש סביו של רבינו נחמן מברסלב, והרה"ק רבי זושא מהאניפולי זיע"א, ועוד צדיקים רבים, (שימחלו לנו על שלא הזכרנו את שמם אין זה ח"ו מחוסר כבוד, אלא מרצון שלא להלאות את הקוראים).

 

 

נגישות