יארצייט בחודש אלול (ב)

התמונה מתוך אתר ויקיפדיה
התמונה מתוך אתר ויקיפדיה

יארצייט בחודש אלול (ב)

י"ב אלול

האדמו"ר הרה"ק רבי בונים מפשיסחא זיע"א

היה מגדולי תלמידיו של 'היהודי הקדוש' מפשיסחא.

זכה להעמיק עד מאוד ב'שיטת פשיסחא', ולסלסל בתורת רבו, ולהרבות בתלמידים ולעשות נפשות רבות לתורת רבו.

'פשיסחא' דגלה באמת ורק באמת. לא לחיות ברמות רוחניות שלא שייכות לדרגתו אלא רק לחיות את רמתו הרוחנית האמתית ולא לשקר על עצמו ולשגות בדמיונות.

הסלידה מהשקר הביאה את החסידים לעיתים לעשות מעשים קיצוניים נגד כל אדם בו חשדו למתחזה ושקרן – אחד המציג את עצמו כצדיק. לפיכך, לא מיהרו החסידים לקבל על עצמם מרות והנהגה של אדמו"ר, אלא אם כן בדקוהו בשבע עיניים. ודבר זה גרם שחסידויות אחרות הביעו מורת רוח על מעשיהם הקיצוניים.

י"ג אלול

רבינו הקדוש והטהור רבי יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' זיע"א

המאור ממזרח היה מורינו, מצודתו בבבל הרחוקה, ולכל בני הגולה וארץ ישראל היה לעמוד האש לפני המחנה.

ספרים רבים הותיר אחריו בחמלתו על העם היהודי, הן ספרי הלכה, מוסר והנהגות.

מופתים ללא גבול התגלגלו בביתו, וכל מוכה חולי היה בא לביתו ויוצא כשהוא מצויד בברכה והבטחה לישועה.

תלמידים רבים העמיד אחריו שהמשיכו את אורו הגדול לכל באי העולם.

י"ג אלול

הרה"ק רבי אברהם ישכר דוב מרדומסק זיע"א בעל ה'חסד מאברהם'

היה בנו של ה'תפארת שלמה' מייסד שושלת חסידות רדומסק, מגדולי החצרות שהיו באירופה של לפני המלחמה.

חיבר את הספר הקדוש "חסד לאברהם' על התורה, ספר מיוחד מאוד שבו סלל נתיבי ביאור על התורה, וחידושים מאירי עיניים ומרוממי נפש.

בנו המשיך את דרכו בחסידות רדומסק, עד שנגדעה ביום חרון אף ה', בשואה האיומה.

נגישות