יחסי קטן וגדול – שיעור ג'

היחסים בבית כלפי הילדים הגדולים, ובמה מתבטא המעלה של הגדול על פני הקטנים, והדרך שיש ללמד את הגדול מה מקומו בבית, ומה מעמדו מול אחיו, ומה הם חובותיו.

?rel=0

נגישות