ימות עולם – מעגל השנה

 

בורא העולם ברחמיו העניק לעמו ישראל, חגים ומועדים סביב למעגל השנה,

ימים שבהם הקב"ה יותר קרוב אלינו, ימים שהשפע הרוחני ואפילו הגשמי מתרבה בעולם, ועלינו מוטל רק להכין כלים, שבהם נוכל לקבל את כל ההשפעות הטובות שיורדות בימים אלו.

ועלינו להבין וללמוד, מה הם החגים, למה בפסח אוכלים מצות, ואילו ביום כיפור צמים, ומדוע ביום פורים הקדוש, אנו משתכרים ושמחים "עד דלא ידע",

ואילו בליל שבועות לומדים כל הלילה, בלי לתת שינה לעינינו, הלוא מובטחים אנו שכל חג וחג, יש בו טעם מיוחד ונפרד, הטעם שמחמתו נוסד יום זה, ויש טעם נשגב בכל ענין וענין שנוהג בחג.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים שנמסרה מסביב למעגל ימות השנה, מברר עד היסוד עניינו של כל חג וחג, טעם ייסודו וטעם מנהגיו, ואת הדרך הנהוגה בו, ומכין לשומע את הכלים הנדרשים, למען יוכל לקבל אליו את האורות הנאצלים בימים טובים.

כל שיעור ושיעור יורד לבאר ליבו וטעמו של כל "יום קדוש", ומה טעם העניינים הנוראים והנשגבים שנהוגים בו,

ואיך יוכל כל יהודי לקבל מעט מכל אותו הטוב הצפון, ומרווה את נשמת היהודי שנכספת לידע, מה ואיך לעשות על מנת להיות ראויים לכל אותו יקר וגדולה.

 

נגישות