ימי הילולא חודש אב (ג)

ימי הילולא חודש אב (ג)

י"ט אב

הגה"ק רבי יעקב ב"ר מכיר כולי זיע"א בעל הילקוט מעם לועז

החיד"א כותב על גודל צדקותו, שפעם צם ר' יעקב ג' ימים רצופים יום ולילה, וביום השלישי בא אליו אדם וקראו לביתו לדבר עימו בדבר הבהול.

בבואו לביתו כיבדו ר' יעקב בשתית קפה, ושתה עימו ר' יעקב רק בשביל שלא יצא שמו ברבים כצדיק וקדוש שיושב בתענית.

כ"א אב

הרה"ק ר' חיים מבריסק זיע"א

היה בנו של ר' יוסף דוב סלובייציק. רב העיר בריסק.

פעם היה שריפה בעירו, ורבים מהתושבים היו ללא קורת גג לראשם. רבים מהתושבים שחיפשו מקום להניח את ראשם ללינה עשו זאת בביתו, וכל זמן שלא סודר אחרון התושבים, התרוצץ הרב בעירו ולא עלה על יצועו בביתו.

פעם שאלוהו, "הלא ביתך פתוח לרווחה כל היממה, ואם כן איזה תועלת יש בדלת הבית?"

השיב ר' חיים בחריפותו " הצדק עמכם, באמת אין צורך בדלת, אך שיטת הרמב"ם היא שפתח בית ללא דלת אינו חייב במזוזה, וזוהי התועלת שקיימת בדלת ביתי"…

כ"א אב

הרה"ק ר' אהרן מבעלזא זיע"א

היה אדמור מבלעזא טרם תקופת השואה בגליציה.

שמו הרעיש עולם, והיה מקנאי עולם היהדות וצדיק שכל העולם חרד מפניו.

בתקופת השואה נטפלו הגרמנים אליו ביודעם שהינו מנהיד יהודי ועל ידו רצו לדכאות את רוח היהודים. במסלול ניסים הצליחו חסידיו בהשתדלות חובקת עולם לחלצו מעמק הבכא ולהביאו עדי ארץ הקודש.

בארץ ישראל נטע את מושבו בעיר תל אביב, שאז לא הייתה עיר של חולין כהיום, ורבים מכל הארץ נהרו להסתופף בצילו.

זכרונם לברכה.

נגישות