ימי השובבי"ם – סדרת השיעורים המלאה

ימי השובבי"ם – סדרת שיעורים

מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

גודל מעלת קדושת ימי השובבי"ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות תרומה, תצווה,] אין לשער ולתאר, והם ימים המסוגלים לתשובה ולעליה בענין הקדושה ביותר.

יש הנוהגים לצום בימים אלו, לשם תשובה על חטאי קדושה, ולכל הפחות לצום בימים שני וחמישי, שהם בפני עצמם ימים המסוגלים לתשובה, ומי שאין ביכולתו לצום יש מנהג לפדות את הצום בכסף.

כיום שהדורות חלשים והצם אין בכוחו למלאות את שאר חובותיו בעבודת ה', ואדרבה ח"ו מגיעים לעיתים לכעס וכדו', לכן תיקנו גדולי החסידות שתמורת הצומות ירבו בלימוד התורה, כמו שכתוב במסכת ברכות (טו:) "מה מעיינות מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה", לימוד התורה יש בכוחו לטהר את האדם ממש כמו מקווה.

ועל לכן תיקן האדמו"ר מסלונים זצ"ל ועוד צדיקים, שבימי השובבי"ם ילמדו חמש שעות רצופות תורה ללא שום הפסק של דיבור או עיסוק בדבר אחר, וזה תמורת הצום שמן הראוי לעשות ביום הזה.

מנהג נוסף שרבים נוהגים בימים אלו, לגמור את כל ספר התהילים, לכתחילה ודאי את כולו בבת אחת, ומי שקשה לפחות במשך כל השבוע או החודש, ויש נוהגים במיוחד לקוראו בליל שישי שהוא מסוגל ביותר לקדושה.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי