ימי השובבי"ם – שיעור על מהות הימים

ימי השובבי"ם

גודל מעלת קדושת ימי השובבי"ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות תרומה, תצווה,] אין לשער ולתאר, והם ימים המסוגלים לתשובה ולעליה בענין הקדושה ביותר.

יש הנוהגים לצום בימים אלו, לשם תשובה על חטאי קדושה, ולכל הפחות לצום בימים שני וחמישי, שהם בפני עצמם ימים המסוגלים לתשובה, ומי שאין ביכולתו לצום יש מנהג לפדות את הצום בכסף.

כיום שהדורות חלשים והצם אין בכוחו למלאות את שאר חובותיו בעבודת ה', ואדרבה ח"ו מגיעים לעיתים לכעס וכדו', לכן תיקנו גדולי החסידות שתמורת הצומות ירבו בלימוד התורה, כמו שכתוב במסכת ברכות (טו:) "מה מעיינות מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה", לימוד התורה יש בכוחו לטהר את האדם ממש כמו מקווה.

ועל לכן תיקן האדמו"ר מסלונים זצ"ל ועוד צדיקים, שבימי השובבי"ם ילמדו חמש שעות רצופות תורה ללא שום הפסק של דיבור או עיסוק בדבר אחר, וזה תמורת הצום שמן הראוי לעשות ביום הזה.

מנהג נוסף שרבים נוהגים בימים אלו, לגמור את כל ספר התהילים, לכתחילה ודאי את כולו בבת אחת, ומי שקשה לפחות במשך כל השבוע או החודש, ויש נוהגים במיוחד לקוראו בליל שישי שהוא מסוגל ביותר לקדושה.


הכנה לימי השובבי"ם – שיעור מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

 


שובבי"ם ברסלבאי – מאמר לימי השובבי"ם

ימי השובבי"ם נקבעו בתודעת עם ישראל במעין 'אלול' שכזה, עוצרים, חושבים. זמן לחזור בתשובה על משגי העבר. 'שובו בנים שובבים – ארפא משובותיכם…'.

מה בדיוק עושים בימים אלו, איך אנחנו יכולים להשתמש בימים אלו כמנוף לתיקון, להתחלה חדשה, ולהשתחרר סוף סוף מהעבר המציק והמעיק?!

נגישות