יצירת חיי חברה בבית – שיעור ט'

בשביל לטפל בבעיות חברה בבית בין הילדים, צריכים בראשונה להתנתק מהמושגים המקולקלים של הרחוב, כגון, "שכל חיי הילד הם החברה", וכדו', טעויות שמגיעות ממקומות לא טובים, כי עיקר חיי הילד, צריכים ליסוב סביב משפחתו.

נגישות