יראת שמים חלק א' – שיעור ז'

החדרת היראת שמים לילדים, זה מהמשימות החשובות ביותר בחינוך הילדים, כמו שכתוב "סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, כי זה כל האדם", וזה נוגע לכל המשך חיי הילד עד זקנה ושיבה.

נגישות