יראת שמים חלק ב' – שיעור ח'

יראת שמים אינה קלישאה נבובה, ואינה נקנית על ידי סיסמאות ריקות מתוכן, ומצריכה עבודה אמתית מצד ההורים, על מנת להחדיר בצאצאיהם מידה זו, ובראשונה צריכים ההורים להיות הם חדורים ביראה זו.

למסירת פדיון נפש
נגישות