חינוך ילדים – שאלות ותשובות


שלהבת לפיד הדורות, עברה במשך כל השנים על ידי שימוש החכמים, ועל ידי השאלות שאדם שואל את החכם, וכשלא מבין חוזר ושואל, הוא מוסיף חכמה על חכמתו, וכך מתרבה החכמה בעולם, כמו שכתוב במסכת אבות “אין הביישן למד”, שמי שלא שואל את החכם מחמת בושתו, לא יכול ללמוד ולהוסיף דעת על דעתו, מחמת חוסר היכולת שלו לשמש את החכם.

וידוע משלו של הרמח”ל בספרו ‘מסילת ישרים’, על אותם אנשים שהסתובבו טועים בתוך ‘גן המבוכה’, שבמרכזו היה ביתן מפואר, והדרך אליו הייתה רצופה מבוכים רבים לשם הנאה ושעשוע, ואנשים רבים טעו שם שעות רבות, אך היה אדם אחד שהוא כבר הצליח להגיע אל הביתן, והוא נעמד על גג הביתן, וכיון את כולם אל הביתן, מחמת שהוא הכיר כבר את הדרך, וכך גם עניין שימוש החכמים, שהם כבר זכו לדעת ישרה וברורה, והם יכולים לכוין את העם הטועים והתוהים אל דרך הישר.

הגה”ח הרב עוזיהו אלכורת שליט”א, בסדרת שיעורים זו, מסר ברהיטות ובהירות שיעורים, שהם בעצם תשובות על שאלות רבות, שנשאלו על ידי השומעים באופן פרטני, התשובות מוגשות בצורה יסודית ומקיפה, שמותירות את השואל והשומעים עם מסר ברור ומעשי.

השיעורים נושאים אופי ייחודי, של שימוש החכמים, שנמסרו בדרך של נשיאה ונתינה עם השומעים, כאשר הרב עונה על שאלות שנמסרו על ידי הקהל, ונוגע בפרטים רבים בעניין החינוך באופן יותר מדוקדק, כמו שמובן מאליו, התשובות ערוכות בטוב טעם, ובאופן שמוסיף הרבה ידע מעשי לשומע.

סדרת שיעורים בנושא חינוך ילדים

01 משמעת
השיעור נסוב סביב עניין המשמעת באופן פרטני, על הנקודה של שילוב המשמעת עם כל שאר הכלים הנצרכים לחינוך, והאופן שבה מסתדרת המשמעת עם שאר הדברים הנצרכים לבית.

לצפייה בשיעור
02 אהבה חיזוקים ומחמאות
דיון בעניין שעומד בליבו של הבית, אהבה שבין ההורים לילדיהם, החיזוקים, והמחמאות, אופן השימוש הנכון בהם, ומתי זמנו של כל אחד מהם, מתי יש לחזק ומתי להחמיא.

לצפייה בשיעור
03 יחסי קטן וגדול
היחסים בבית כלפי הילדים הגדולים, ובמה מתבטא המעלה של הגדול על פני הקטנים, והדרך שיש ללמד את הגדול מה מקומו בבית, ומה מעמדו מול אחיו, ומה הם חובותיו.

לצפייה בשיעור
04 לשון הרע בבית ושמירת המחנה
דרך ההתמודדות עם לשון הרע בבית, בין ילד שמספר דבר רע שעשה אחיו, או ילד שמספר לשון הרע ששמע וכדו', ונושא שמירה על טוהר המחנה, שזה עניין חשוב ורגיש, ויש לדעת איך להתמודד עימו.

לצפייה בשיעור
05 משמעת ועצות לבית הצעיר
פרט נוסף בנושא המשמעת, שלגבי האם המשמעת לא צריכה להיות מוחלטת, וזה אף המציאות שכלפי האם יש פחות משמעת, ועל כן יש להבין איך המשמעת של האם מסתדרת עם שאר ענייני החינוך.

לצפייה בשיעור
06 יראת האב
לשמוע בקול האב עניינו משמעת, ואינו שייך כלל למוראו של אב. מצוות עשה של יראת האב, שהילד מצווה על כך, אין היא נקנית על ידי עונשים, אלא נגזרת מהתנהגותו של האב.

לצפייה בשיעור
07 יראת שמים חלק א'
החדרת היראת שמים לילדים, זה מהמשימות החשובות ביותר בחינוך הילדים, כמו שכתוב "סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, כי זה כל האדם", וזה נוגע לכל המשך חיי הילד עד זקנה ושיבה.

לצפייה בשיעור
08 יראת שמים חלק ב'
יראת שמים אינה קלישאה נבובה, ואינה נקנית על ידי סיסמאות ריקות מתוכן, ומצריכה עבודה אמתית מצד ההורים, על מנת להחדיר בצאצאיהם מידה זו, ובראשונה צריכים ההורים להיות הם חדורים ביראה זו.

לצפייה בשיעור
09 יצירת חיי חברה בבית
בשביל לטפל בבעיות חברה בבית בין הילדים, צריכים בראשונה להתנתק מהמושגים המקולקלים של הרחוב, כגון, "שכל חיי הילד הם החברה", וכדו', טעויות שמגיעות ממקומות לא טובים, כי עיקר חיי הילד, צריכים ליסוב סביב משפחתו.

לצפייה בשיעור
10 כבוד הילד חלק א'
לעיתים תלונות של הילד על פגיעות שעלבו בו, מקורם ושורשם שהילד אינו מכבד את עצמו, ומחשיב הרבה את דעתה של החברה, ויש להעניק לילד את הכוח, שירגיש שהוא מכובד ונערך, ללא שום קשר ושייכות ליחסה של החברה אליו.

לצפייה בשיעור
11 כבוד הילד ב'
ראשית הטיפול בתלונות הילד, הוא לשאת עימו בעול, ולהאזין לו, ואחר כך יש ללמוד את הפרטים, על מנת לוודא שאכן פגעו בו ברמה שמסופרת, ויש גם לחזק אותו, ש"המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו", ועוד...

לצפייה בשיעור
12 ניהול חינוכי נכון של ילדי הבית
צריך לנהל עם הילדים את הבית בצורה חוויתית, ממש כמו גן ילדים, כי השארת הילדים ללא תעסוקה, גורמת להם להתנהגות לא הולמת, ויש לספק להם חוויות וסיפוקים יומיים, וזהו ניהולו הנכון של הבית.

לצפייה בשיעור
13 משיכת הרצון בחינוך מתי וכיצד
כל ערך חינוכי שבא לילד בכפיה, ברבות הימים הילד ימאס בכך, ולכן יש לדעת לא לכפות על הילד שום דבר, מחמת שאין זה חינוך כלל, אלא כל מהות החינוך, זה משיכת רצונו של הילד, אך לא בכפיה.

לצפייה בשיעור
14 הקניית נקיון הדיבור א'
יש לחנך את הילדים בבית לפה טוב, כי הפה הוא המציאות של האדם, והפה הוא המנהיג של האדם, ומה שאדם מדבר - שם הוא נמצא, ועל ידי הרגל זה של דיבורים טובים אפשר לפתור הבעיה של מילים לא נקיות בבית.

לצפייה בשיעור
15 הקניית נקיון הדיבור ב'
הבית צריך להתנהג במכובדות, שכל הסגנון יהיה מכובד, וכך הדיבור נוצר כמכובד ונקי, ובנוסף לעלות כל הזמן בקודש ולא לנוח, כלומר שאם מדברים סגנון יפה, יש לחתור שיהיה מכובד, ואם מכובד, אז מכובד מאוד, אבל אם נחים יכול חלילה להיות ירידה.

לצפייה בשיעור
למסירת פדיון נפש
נגישות