חינוך ילדים – שאלות ותשובות

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

שלהבת לפיד הדורות, עברה במשך כל השנים על ידי שימוש החכמים, ועל ידי השאלות שאדם שואל את החכם, וכשלא מבין חוזר ושואל, הוא מוסיף חכמה על חכמתו, וכך מתרבה החכמה בעולם, כמו שכתוב במסכת אבות "אין הביישן למד", שמי שלא שואל את החכם מחמת בושתו, לא יכול ללמוד ולהוסיף דעת על דעתו, מחמת חוסר היכולת שלו לשמש את החכם.

וידוע משלו של הרמח"ל בספרו 'מסילת ישרים', על אותם אנשים שהסתובבו טועים בתוך 'גן המבוכה', שבמרכזו היה ביתן מפואר, והדרך אליו הייתה רצופה מבוכים רבים לשם הנאה ושעשוע, ואנשים רבים טעו שם שעות רבות, אך היה אדם אחד שהוא כבר הצליח להגיע אל הביתן, והוא נעמד על גג הביתן, וכיון את כולם אל הביתן, מחמת שהוא הכיר כבר את הדרך, וכך גם עניין שימוש החכמים, שהם כבר זכו לדעת ישרה וברורה, והם יכולים לכוין את העם הטועים והתוהים אל דרך הישר.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים זו, מסר ברהיטות ובהירות שיעורים, שהם בעצם תשובות על שאלות רבות, שנשאלו על ידי השומעים באופן פרטני, התשובות מוגשות בצורה יסודית ומקיפה, שמותירות את השואל והשומעים עם מסר ברור ומעשי.

השיעורים נושאים אופי ייחודי, של שימוש החכמים, שנמסרו בדרך של נשיאה ונתינה עם השומעים, כאשר הרב עונה על שאלות שנמסרו על ידי הקהל, ונוגע בפרטים רבים בעניין החינוך באופן יותר מדוקדק, כמו שמובן מאליו, התשובות ערוכות בטוב טעם, ובאופן שמוסיף הרבה ידע מעשי לשומע.

נגישות