חינוך הילדיםסימני שאלה רבים, מציפים את ליבו של כל הורה בישראל, השאלה נכון או לא, מכה בו ללא הרף, העשיתי טוב או חס ושלום להיפך, עולה במוחו פעם אחר פעם, הלוא בידיו שלו הופקד פיקדון כה יקר, נשמה טהורה וזכה, שנחצבה היישר מתחת לכיסא הכבוד, וכעת היא נמצאת ברשותו ובאחריותו לשבט או לחסד, והוא מרים עיניו בשאלה, הלוא כל תנועה שלו, נצרבת עמוק במעמקי הנשמה הטהורה, ואם כן מהי הדרך הישרה שיש לצעוד בה.

והנה, בשורה טובה אשר תדשן עצם, מרחיבה את לבבות המוני הורים דואגים ואוהבים, שהגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, סלל דרך ייחודית בעיצוב נפש הילד, על ידי ירידה עמוקה עד למאוד לנפשו, והבנה בצרכי ומוגבלות הוריו, דרך אשר במים רבים נתיבה, דרך שחצובה בתוך עולם שקר, בתוך ים של חוכמות פסולות, שאין כל שייכות בינם לבין חינוך, נתיב שנבנה ללא סטיות ופשרות, בנוי וממוסד כולו רק על האמת הצרופה. השיעורים מנתחים כל ענין וענין חינוכי לאורכו ורוחבו, מראשית שורשי החינוך ועד לפרטי הפרטים, בלי לפסוח על כל סעיף וסעיף, וללא השארת פינות שלא נהירות דיים, הכל מובן עד הפרט הקטן, לתועלת הרבים, למען יקל על השומע התאב חכמה לרדת לסוף הדברים.

שיטה חינוכית זו, שאמנם חדשה ומחודשת היא, וייחודית ומיוחדת עד מאוד, עם כל זאת טעם זקנים לה, וכל המתבשם ממנה מעט, נשטף במהרה בגלי ניחוח הוד קדומים, משל חינכו כך אבותינו את בניהם, ושיטה זו מוליכה את המתחנכים לדרכי אבותינו, להיות בעזרת השם כאברהם יצחק ויעקב.

נפיל תחינתינו לפני יושב שמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ונזכה כולנו כל בית ישראל, לראות בנים ובני בנים, הולכים בדרך התורה והמצוות.

סדרת שיעורים בנושא חינוך הילדים

01 עקרונות בחינוך
לנכנס לעולם החינוך, יש ללמוד מספר כללים בסיסים, מה הוא החינוך, ומה המבט הנכון והאמיתי על המושג חינוך בפני עצמו, ומה אלו היסודות שעליהם מושתת עולם החינוך בכלל, וחינוך הילדים בפרט.

לצפייה בשיעור
02 אהבת הבנים
השלמת עמודי התווך המרכזיים וההכרחיים, שהינם השער הראשון והראשי אל עולם החינוך, וביאור נרחב על הבסיס שבו תלוי כל עולם החינוך שזה האהבה שבין הילד להוריו, שפרטים אלו נצרכים ומוכרחים, ובעזרת ה' ,עימם נזכה "שגם כי יזקין לא יסור ממנה".

לצפייה בשיעור
03 פינוק אינו אהבה
ענין יסודי, שמהווה לעיתים אבן נגף חמורה מאוד בחינוך הילדים, זהו נושא ה"פינוק", שיש רבים הטועים לחשוב שהפינוק הינו אהבה, אך האמת, שאם אהבה הינה רחמנות, הרי שהפינוק הינו אכזריות...

לצפייה בשיעור
04 אהבה והתעניינות
האהבה שלנו לילדנו, וההתענינות שלנו בחייהם בצורה מלאה, זה מהכלים החשובים ביותר, להתקרב לעולמם של ילדינו, וליצור קשר בנוי ויציב ביננו לבינם, השיעור שלפניכם יורד לפרטי אהבה והתעניינות אמיתיים, והדרך הישרה שבה יש לנהוג בהם. .

לצפייה בשיעור
05 משמעת בבית
חשוב ביותר למען הקניית החינוך, זה נושא ה"משמעת", שאינה כניעה שזה ענין שנשמע דומה, אלא זה הכלי שנותן לנו אפשרות להעברת מסרים בבית, ואך ורק בבית שרכש לעצמו את המשמעת, יש אפשרות של אהבה.

לצפייה בשיעור
06 חיזוקים ומחמאות
אחד האמצעיים המרכזיים, ואולי אפילו המרכזי שבניהם, שנוטלים חלק בבניית נפשו של הילד, זה ה"מחמאה" שפירושו טוב יותר מ"חמאה"- הטוב שבחלב, וה"חיזוק" לחזק את הקיים מכבר בנפשו של ילדינו, ששניהם כלים נכבדים, לבנייתו של הילד בכלל, ולחיזוק התדמית שלו בעיני עצמו בפרט.

לצפייה בשיעור
07 עידוד
מהכלים המרכזיים להקניית החינוך, הוא ה"עידוד", עידודם של ילדינו לעשיית הטוב והישר, ודירבונם לעוד ועוד, שדבר זה טוב ומועיל, אף בפינות החלשות של הילד, ועוזר לשנות ולחזק את הנקודות תורפה שלהם.

לצפייה בשיעור
08 מוסר וביקורת
כלים נוספים שמועילים מאוד להטיית רצונו של הילד, הם ה"מוסר והביקורת", מוסר הוא עצם ההודעה והלימוד למתחנך, מה מותר ומה אסור, איך מתנהגים ואיך ראוי לא לנהוג, וביקורת הינה על מעשה מסוים של הילד, שגם הביקורת היא כלי יעיל לקידומו ולניווטו אל האמת.

לצפייה בשיעור
09 כבוד הילד
יסוד שיש רבים שלא מודעים אליו, זה "כבוד הילד", כלומר ההכרה בו וברגשותיו, יסוד שאלמלא פוקחים עיניים, כמעט ולא שמים לב אליו, מחמת רוב ההרגל מקטנות, אך הינה מאוד משפיעה בחינוך הילדים, הן בקטנותם, ויתרה מכך אף שגדולים ונשואים!

לצפייה בשיעור
10 דוגמה אישית
הדוגמא האישית שאנו מראים ומדגימים לילד, הינה מהמשפיעים המובילים בחינוך הילד ועיצוב דמותו, הדוגמא שהיא לו לסמל, והיא למענו לדמות חיקוי, ולייצר דוגמא טובה ונכונה, זה קשה מאוד, אך מחוייב ביותר, מחמת שילד מקיים את אשר רואה ולא את אשר שומע.

לצפייה בשיעור
11 שלום בבית
המפתח להצלחה בחינוך ושותפות הבעל והאישה בחינוך
השלום שבין איש לאשתו, זהו יסוד חשוב נוסף בהקניית החינוך, מכיון שהוא מקרין ומשפיע ישיר על חינוכו של הילד, ובנוסף מסתעף מה חלקו של הבעל, ומה חלקה של האשה, בעיצוב דמותו של הילד.

לצפייה בשיעור
12 ענישה א
דבר מוכרח בוודאי בחינוך הילדים, הוא ה"ענישה", שלמרות שאין לו שייכות ישירה לחינוכו של הילד, הינו מחויב המציאות, ונושא זה עדין ורגיש עד למאוד, וחס ושלום, לעיתים טעות קטנה יכולה לגרום לתקלות, ומאידך כשהשימוש הוא נכון, תועלתו מרובה.

לצפייה בשיעור
13 ענישה ב
לעיתים אין אנו מוצאים את עצמינו בנושא הענישה, מה עושים כעת? איך מענישים? ומתי מותר להעניש? על כך ועוד בשיעור הבא, וגם איך נפיק מכך את מירב התועלת לילד, שרק יקדם אותו לגדול כיאות.

לצפייה בשיעור
14 כיבוד הורים
ישנה מצווה ששייכת אך ורק בין הילד להוריו, וזוהי מצוות "כיבוד הורים", שהילד מצווה לכבד את הוריו ולירא מהם, איך נחנך את הבן לקיום מצווה זו, והתוצאות החיוביות לילד ולהוריו, כאשר כבודם נשמר.

לצפייה בשיעור
15 נשיאה בעול, לימוד האב והבן ופרסים
בשיעור הבא, יתבארו שלושה נושאים, א. ענין הנשיאה בעול והשתתפותו של הילד במטלות הבית, ב. גודל הכרח ומעלת הלימוד המשותף של האב ובנו, ג. מקומם וחלקם של התמריצי עידוד בחינוך הילדים.

לצפייה בשיעור
16 הקניית ערכים בחינוך
רצון עז שוכן בלב כל הורה, להנחיל לילדו את הערכים שבהם הוא מאמין, ערכי היהדות, למען יחרטו בליבותיהם הרכים, ויקנו להם לנכס עולם, שיעור זה ישפוך אור, על הדרך שבה נקנה ערכים לילדינו, דרך שתחדיר בדמם את ערכי היהדות, עד שיהפכו לחלק ממהותם.

לצפייה בשיעור
17 הקניית השקפה אמיתית ונושא הקדושה
חלק מנושאי היהדות הינם עדינים, רגישים, ונפש האב בשאלתו, מה הם הדעות שיש להחדיר בליבות הרכים, ובכלל מה היא השקפה יהודית אמיתית, השקפה יהודית ללא פשרות, וכן אודות השקפה נכונה ויהודית בנושא הקדושה.

לצפייה בשיעור
18 הקניית יראת שמים בבית
מהדברים המרכזיים שעליהם עומד ומושתת רובו הגדול של הבית היהודי, זה "יראת שמים", יראה מבורא העולם ונותן החיים, בשיעור זה, נלמד על האופן שבו נקנה לילדינו, יראת שמים, ונשרה בבתינו, את תחושת הימצאו של בורא העולם.

לצפייה בשיעור
למסירת פדיון נפש
נגישות