שלום בית

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

הפעם היחידה שבה הותר למחות את שם ה', היא על מנת להשכין שלום בין איש לאישתו, שאמר הקב"ה, "שמי שנכתב בקדושה מוטב ימחה על המים, לעשות שלום בין איש לאשתו" מכאן רואים את המעלה והחשיבות שהיהדות מחשיבה לשלום שבין איש לאשתו.

ומנגד, בורא העולם ברא את האיש והאישה עם תכונות הפוכות לגמרי, ולא זו בלבד, אלא אף אין התורה מתירה ליהודי להינשא אל קרובותיו, שזה היה יכול להקל על השוני והניגודיות, אלא רצתה תורה שאדם יחיה דווקא עם השוני, שדווקא שני הפכים מהווים יצירה שלמה, שדווקא החלק שלכאורה היה אמור להפריע לנישואים, כלומר השוני, הוא טעם הנישואים, בכדי שיחדדו אחד את השני, ועל ידי כך יזכו לבנות בית נאמן בישראל.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, עוסק שנים רבות בנושא זה של זוגיות ושלום הבית, ופילס דרך ייחודית, בעניין השלום שבין איש לאישתו, דרך שמיושמת בהצלחה אצל משפחות רבות, (שיעורים אלו, אגב, מיועדים לצד הגברים), ובעזרתו יתברך סייעה להעמיד על תילם בתים רבים בישראל.

בסדרת השיעורים המובאים כאן, מבואר העניין מראשיתו, מדוע כלל יש צורך בחיי נישואין, ועד אופן ניהולו של בית תקין, והטוב שיוצא לבעל והאישה כששלום בניהם, והדרך שבה ניתן לפתור משברים בחיי זוגיות.

יה"ר שרק השלום והשלווה ישרו במחוזותינו, ויפרוש ה' סוכת שלום עלינו, ועל כל ישראל, אמן.

נגישות