שלום בית


הפעם היחידה שבה הותר למחות את שם ה', היא על מנת להשכין שלום בין איש לאישתו, שאמר הקב"ה, "שמי שנכתב בקדושה מוטב ימחה על המים, לעשות שלום בין איש לאשתו" מכאן רואים את המעלה והחשיבות שהיהדות מחשיבה לשלום שבין איש לאשתו.

ומנגד, בורא העולם ברא את האיש והאישה עם תכונות הפוכות לגמרי, ולא זו בלבד, אלא אף אין התורה מתירה ליהודי להינשא אל קרובותיו, שזה היה יכול להקל על השוני והניגודיות, אלא רצתה תורה שאדם יחיה דווקא עם השוני, שדווקא שני הפכים מהווים יצירה שלמה, שדווקא החלק שלכאורה היה אמור להפריע לנישואים, כלומר השוני, הוא טעם הנישואים, בכדי שיחדדו אחד את השני, ועל ידי כך יזכו לבנות בית נאמן בישראל.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, עוסק שנים רבות בנושא זה של זוגיות ושלום הבית, ופילס דרך ייחודית, בעניין השלום שבין איש לאישתו, דרך שמיושמת בהצלחה אצל משפחות רבות, (שיעורים אלו, אגב, מיועדים לצד הגברים), ובעזרתו יתברך סייעה להעמיד על תילם בתים רבים בישראל.

בסדרת השיעורים המובאים כאן, מבואר העניין מראשיתו, מדוע כלל יש צורך בחיי נישואין, ועד אופן ניהולו של בית תקין, והטוב שיוצא לבעל והאישה כששלום בניהם, והדרך שבה ניתן לפתור משברים בחיי זוגיות.

יה"ר שרק השלום והשלווה ישרו במחוזותינו, ויפרוש ה' סוכת שלום עלינו, ועל כל ישראל, אמן.

סדרת שיעורים בנושא שלום בית

01 מה רצון ה' בחיי הנישואין
יסוד מחייב לשלום בית, הוא להבין מה רצון ה' מהנישואין, למה בכלל הנישואין נצרכים, כי לולא הבנה זו אין כל התחלה לשלום, כי אם לא מבינים מדוע מצב זה של נישואים נצרכים, אין שום סיבה שיהא לאדם רצון לשמר זאת.

לצפייה בשיעור
02 אשתי ביתי
הגמרא מכנה את האשה "אשתי ביתי", שאשה חייה סובבים סביב ביתה, ואילו בעיני הבעל העיסוק סביב הבית נדמה כקטנות, ולכן יש על הבעל לדעת שזה החיים של האישה, ועליו לכבד ולהוקיר זאת.

לצפייה בשיעור
03 נשיאה בעול והתעניינות
לבד מכך שציר חייה של האישה סובבים סביב ביתה, היא חשה אף עול ודאגה, לתחזוקו של הבית, ותפקידנו זה להטות שכם, ולשאת יחד עימה בעולו של הבית, ויתרה מכך להתעניין במעניין אותה, שזה חשוב ונצרך לשלמותו של בית.

לצפייה בשיעור
04 ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך
לאישה יש תלות גמורה בבעלה, והינה מחשיבה כל מילה של בעלה, וזה מאזן את זה שאין לה מממשלה ושליטה, והבעל לו יש כוח שלטון, והאישה מוכרחה להישען על כוח שלטונו, ואדם אינו אוהב להיות נשלט, ובכך אישה שכל תשוקתה הוא אל הבעל, מסכימה בשמחה להישלט על ידו.

לצפייה בשיעור
05 אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'
בעבודת ה' יהודי צריך לשלב את האהבה עם היראה, וזה גם שני מצוות נפרדות אהבת ה' ויראת ה', וכן להבדיל בשלום בית יש להשתמש בשני כוחות אלו, מחד לאהוב את האישה, ומאידך לכבדה אותה אף יותר מגופו.

לצפייה בשיעור
06 אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק ב'
ישנם שני חובות על הבעל, לאהוב את האישה כגופו, ולכבד אותה אף יותר מגופו, על מנת שלא יהיה ליבו גס בה, שאהבה או כבוד ללא גבול, הם לא יכולים להחזיק מעמד, לכן אדם חייב לשלב בחכמה את שניהם.

לצפייה בשיעור
07 ביקורת
מהרס השלום בית הגדול ביותר הינו הביקורת, אך בעל חייב להעביר לעיתים מסר של ביקורת, כי הוא המנהיג ומוכרח להעביר את דעותיו, אבל יש ליזכור את מטרת הביקורת, שהינה להעביר מסר שהשני יקבל, ולכן חובה ללמוד אופן העברת הביקורת.

לצפייה בשיעור
08 כיצד לנהל ויכוח
בבית מוכרח שיהיה ויכוחים, מכיוון ששניהם הפכים גמורים, אבל יש ליזכור שאין זה מלחמה, מכיוון שוויכוח מועיל לשני המתווכחים, בגלל שמוסיף לשני הצדדים תובנות יותר אמיתיות, וגם צריך ליזכור שאין זה וויכוח אלא דיון.

לצפייה בשיעור