parallax background

ישיבה קטנה ע"ש מוהר"ן מברסלב


הישיבה הנודעת לתהילה "מוהר"ן"

על שמו של רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב זיע"א. שהוקמה על ידי מורנו ראש המוסדות עקב הביקוש הרב בקרב כלל חסידי ברסלב בארה"ק, לישיבה שתהווה מיזוג של חסידות ולמדנות, ובכדי להוות בית יוצר לדור הבא של קהילת "חיי עולם", ולבנות בחורים מזן חדש על קוטב תורתו של רבי נחמן מברסלב, "צריך לאדם שיהיה צדיק ולמדן" (ליקו"מ לא), ומשכך, הולכים לימוד התורה - עבודת ה' - והדביקות בצדיק האמת, שלובי זרוע.
הישיבה עומדת בראשותו של בנו של ראש הישיבה, הרה"ג רבי אריאל אלכורת שליט"א. צוות רבני הישיבה מורכב מתלמידי חכמים מופלגים, חניכי ישיבות סלבודקה ופונוביז', השותים ממימיו של הנחל נובע מקור חכמה. במקביל לשיעורים בעיון שנמסרים בעומק רב, שוקדים בני הישיבה על לימוד הבקיאות, ובמסגרת חבורת "הדבקים בתורה" הם נבחנים על עשרות דפי גמרא שקלא וטריא בעל פה!
רוחו של רבי נחמן מברסלב שזורה בעצם היוותה של הישיבה, שיעורים בספריו מתקיימים מדי יום, ואף קיימת חבורת "בקדושת רבינו" שעוסקים בדרך קבע בלימוד תורתו של רבי נחמן בעיון, ולהביא להדרכה מעשית מתוך תורתו הנשגבה. מדי שבוע מתקיימת נסיעה להתבודדות מחוץ לישוב, כעצתו של רבי נחמן, "אי אפשר שיהיה איש כשר בלי התבודדות".
שמעה של הישיבה יצא למרחקים, ומתחנכים בו קרוב למאה בחורים שרובם אינם מבני הקהילה, אלא ממיטב בניהם של חסידי ברסלב בארה"ק, ועל דלתה מתדפקים כיום רבים המבקשים להסתופף בצילה של הישיבה.

 


 
parallax background


ישיבה גדולה ע"ש מוהר"ן מברסלב


פירותיו של המהפך הרוחני האדיר

כהמשך בלתי נפרד לדור ההולך וגדל רקמה לה עור וגידים הישיבה גדולה ע"ש מוהר"ן מברסלב אשר בה תוכלו לראות את פירותיו של המהפך הרוחני האדיר המתחולל. עשרות בחורי חמד בשלהי העשור השני לחייהם, מנותקים לחלוטין מהמתרחש בעולם ושקועים כל כולם בעומק הלימוד, כשמעיניהם קורן אושר פנימי, ועל פניהם, חוט של חסד. מנגינת הלימוד שלהם, מתמזגת עם פסוקי הנביא: "הנה ימים באים נאום ה', והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה'".

יומם של הבחורים צפוף בשיעורים בעמקי סוגיות, בקיאות, הלכה וחסידות, כהכנה לקראתם הקמת ביתם בדרך התורה. הישיבה מתייחדת ברמתה העיונית, כשתלמידיה מצוינים בחשיבתם המעמיקה ותפיסתם החדה.בימי שני נמסרים בפני התלמידים שיעורים עיוניים במשנתו של רבינו מוהר"ן מברסלב, מפי המשפיע הרה"ג ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א. מידי יום שואבים התלמידים מלוא חופניים חכמה ויראת שמים מפי המשפיע הרה"ג ר' אברהם רובינפלד שליט"א. הלימודים בישיבה מתפרסים על 11 שעות, במהלכן הפסקות קצרות לפעילות הכרחית.

שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק בהצלחת המוסדות

donations

אחזקת תלמיד ישיבה ליום

130

חד פעמי

 וכל תומכיה מאושר
מקורות השפע המתעוררים על ידי עמל התורה של בחורי ישראל, משפיעים ברכה ואריכות ימים!
מעיין בלתי נדלה של ברכה וישועה!
donations2

אחזקת תלמיד ישיבה לחודש

150

למשך 12 חודשים

 וכל תומכיה מאושר
מקורות השפע המתעוררים על ידי עמל התורה של בחורי ישראל, משפיעים ברכה ואריכות ימים!
מעיין בלתי נדלה של ברכה וישועה!
donations4

אחזקת שיעור שלם ליום

185

למשך 12 חודש

 וכל תומכיה מאושר
ניתן להקדיש יום לימודים שלם! לעילוי נשמת יקירכם בתאריך בו תבחרו, וזכות התורה תעמוד לכם עד עולם.
donations3

התרומה שלך

סכום אחר

חד פעמי / חודשי

 וכל תומכיה מאושר
מקורות השפע המתעוררים על ידי עמל התורה של בחורי ישראל, משפיעים ברכה ואריכות ימים!
מעיין בלתי נדלה של ברכה וישועה!
* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות