parallax background

ישיבה וכולל

אברכים


קול התורה בוקע שערי שמים

שאיפתו של מורנו ראש המוסדות היתה להקים מבעלי התשובה תלמידי חכמים מופלגים, ולשם כך הוקם הכולל הנודע לתהלה, אשר בראשו עומדים גאונים המנווטים את דרכם של האברכים, ומטעימים בהם טעמה הערב של התורה. קול התורה בהיכל הכולל נשמע מזריחת החמה ועד לשעות הקטנות של הלילה, בימי שני ורביעי מתקיים שיעורו של ראש הישבה לציבור הרחב, ובכל ערב מתאספים קבוצת לומדים שעוסקים במשך היום לפרנסתם, ומקדישים את שעות הערב ללימוד משותף עם האברכים.

שיטת הלימוד המיוחדת אותה ייסד מורנו הרב עבור תלמידי הכולל, דרכה עולה בידי אברכים בעלי תשובה, להגיע להשגים מופלאים בתוך שנים מספר מהתקרבותם. התלמידים החדשים בכולל, מאזינים לשיעורים המקנים להם את היסודות הבסיסיים ללימוד הגמרא, ולאחר תקופת הכשרה זו נכנסים לשיעורים בגפ"ת בעומק העיון, בשיעוריו העמוקים של מורנו הרב, שמנחיל להם את יסודות הלמדנות הישיבתית, כפי שקיבל מרבותיו ראשי ישיבת סלבודקה, וכך משתלבים חברי הקהילה בכולל והופכים בתוך שנים ספורות לבעלי תריסין, אשר להם יד ושם במסכתות רבות בש"ס.


ולאחר שבעל התשובה - שכבר הפך לאברך כולל מן השורה - קונה לו בסיס איתן בש"ס, בעיון ובבקיאות. מיועד עבורו מסלול מיוחד ללימוד סוגיות בהלכה בעיון, מהגמ' והראשונים עד להלכה למעשה. וניתן להעיד כי אברכים רבים מכולל "חיי עולם" - עולים ברמתם הלימודית על אברכים - שגדלו מינקותם בבתים שומרי תו"מ! וב"ה זכו האברכים לומדי ההלכה לעמוד בכור המבחן להוראה אצל גדולי הדיינים בבני ברק.

 


שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק בהצלחת המוסדות

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות