אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ישמע בזיונו מבני ביתו

ישמע בזיונו מבני ביתו

עיקר הניסיון הוא בתוך הבית פנימה, שם חש כל אחד השליט הבלעדי, וכל הפרה קטנה של דבריו יכולה ח"ו להביא אותו לידי רוגז, ודווקא המתגבר בביתו זוכה לתקן מידה זו.

 

נגישות