יש אמת בכל יום ובכל שעה – שיעור ו'

"בראשית ברא אלוקים", סופי תיבות אמת, שמרמז שהעולם כולו נברא למען האמת, וכל רגע שאדם חי בעולם נצרך לבחור באמת, ובכל יום ובכל שעה, צריך לחפש את האמת של המקרה העומד לפניו ולבחור בה.

?rel=0

נגישות