כבוד הבריות-הלכה למעשה – שיעור ד'

אופן כבוד כל אדם ואדם שונה מאחד לזולתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה "רצונו של אדם זהו כבודו", וכהמעשה הידוע על המאכיל את אביו אווזים וירש גיהינום, כיון שייחסו אליו היה גרוע ביותר אף שעל פניו נראה שהאכילו בכבוד.

לצפייה בכל שיעורי הסדרה – לחץ כאן

 

נגישות