כבוד הבריות וחומרתו – שיעור א'

זה לשונו של אליהו הנביא עליו השלום, "כך אמר הקב"ה לישראל, בני אהובי, כלום חסרתי לכם דבר, ומה אני מבקש ממכם? אלא אני מבקש מכם שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה", הקב"ה לא מצא דבר אחד לבקש ע"י שליחו אליהו הנביא, אלא שיהיו מכבדים זה את זה.

לצפייה בכל שיעורי הסדרה – לחץ כאן

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי