כבוד הילד חלק א' – שיעור י'

לעיתים תלונות של הילד על פגיעות שעלבו בו, מקורם ושורשם שהילד אינו מכבד את עצמו, ומחשיב הרבה את דעתה של החברה, ויש להעניק לילד את הכוח, שירגיש שהוא מכובד ונערך, ללא שום קשר ושייכות ליחסה של החברה אליו.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי