כבוד הילד חלק א’

כבוד הילד חלק א’ – שיעור י’

לעיתים תלונות של הילד על פגיעות שעלבו בו, מקורם ושורשם שהילד אינו מכבד את עצמו, ומחשיב הרבה את דעתה של החברה, ויש להעניק לילד את הכוח, שירגיש שהוא מכובד ונערך, ללא שום קשר ושייכות ליחסה של החברה אליו.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.