כבוד הילד חלק ב' – שיעור י"א

ראשית הטיפול בתלונות הילד, הוא לשאת עימו בעול, ולהאזין לו, ואחר כך יש ללמוד את הפרטים, על מנת לוודא שאכן פגעו בו ברמה שמסופרת, ויש גם לחזק אותו, ש"המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו", ועוד…

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי