כבוד הילד חלק ב' – שיעור י"א

ראשית הטיפול בתלונות הילד, הוא לשאת עימו בעול, ולהאזין לו, ואחר כך יש ללמוד את הפרטים, על מנת לוודא שאכן פגעו בו ברמה שמסופרת, ויש גם לחזק אותו, ש"המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו", ועוד…

למסירת פדיון נפש
נגישות