חינוך ילדים כבוד הילד – שיעור תשיעי בסדרה

יסוד שיש רבים שלא מודעים אליו בחינוך ילדים, זה "כבוד הילד", כלומר ההכרה בו וברגשותיו, יסוד שאלמלא פוקחים עיניים, כמעט ולא שמים לב אליו, מחמת רוב ההרגל מקטנות, אך הינה מאוד משפיעה בחינוך הילדים, הן בקטנותם, ויתרה מכך אף שגדולים ונשואים!!

נגישות