כוכב לוהט

דף הבית > אהבת עולם > מאמרים נבחרים > כוכב לוהט

כוכב לוהט


 

כמה פשוט לפתוח ספר וללמוד איזה חצי שעה, או אפילו יותר. וכמה מסובך לפתוח ספר ולאהוב(!) את הלימוד, להנות ממנו, ולהתחבר אל הלימוד מתוך אימוץ המוח והלב…

הנה למשל, בפרקי אבות (ו-ד) נמנו התנאים הנצרכים לעמל התורה: "פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל" – האם אנו מסוגלים לחיות חיים שכאלו?!
ולעומת זאת, כל אחד רוצה לצאת לטיול אתגרי, במהלכו יאכל לחם ומים, ישכב על סלעים ואבנים, ויהנה מכל רגע…
והסיבה לכך היא, שאם אתה נהנה והלב שלך חם ובוער על החוויה הזו, אתה מוכן להקריב בשבילה המון, אפילו שזה מאוד מאוד קשה.. ואם אתה לא נהנה ומרגיש קרירות וחוסר חשק, אזי לימוד התורה מתוך הדחק ידמה עליך כיעד בלתי ניתן להשגה.
ועל אחת כמה וכמה כשהלב אמור להיות מונח בעבודת התפילה, תפילה ללא חום והתלהבות היא כגוף ללא נשמה. תפילה היא דביקות בה', ובהעדר שותפות הלב תהיה התפילה יבשה כחרס. ואז תהפוך התפילה להפרעה בסדר היום, אני אמור להגיע לעבודה, לכולל, להסעה, והתפילה משבשת לי את סדר היום.
ומשכך, נשאלת השאלה, איך באמת זוכים לעורר חשק ובעירת הלב לעבודת ה' וללימוד התורה – כמאמרו הנודע של המגיד מדובנא שאדם שעובד את בוראו ללא התלהבות הוא חוטא לתכלית הבריאה – איך יוצרים בתוכנו את הריגוש והרצון הפנימי?

רבי נחמן מברסלב סולל כדרכו דרך מפתיעה, איך נעורר את הלב שירגיש התלהבות לקראת מילוי יעודו ותפקידו בעולם, התלהבות שתיתן לנו כלים לתפילה חדשה לה'.
"ומצדיקי הרבים – ככוכבים"
'מצדיקי הרבים' מקבלים משמים כוח מיוחד שדומה לכוחו של הכוכב, יסוד האש והחמימות, אותה חמימות בדיוק שאנחנו כל כל מתייגעים אחריה, ומתאווים שתשכון בליבנו. בן תורה וכל יהודי כשר שמפנים במוחו ובליבו שמוטל עליו לקרב עוד ועוד נשמות אל קונם, והוא משתדל ככל יכולתו להאיר בלבבותיהם את אור התורה והאמונה, הוא נכלל תחת הקטגוריה של "מצדיקי הרבים".
לא צריך לפתוח ארגון להחזרה בתשובה, ממש לא.
אתה משוחח עם חבר בעבודה או בבית המדרש, ובתוך הדברים השחלת דיבור של חיזוק ושל תקוה – הרי שקירבת אותו לה', אתה מצדיק הרבים!

ועדיין אין הדבר אומר שבכל הזדמנות שאתה פוגש מכר תתחיל מיד להרצות בפניו מאמרי תורה וחיזוקים. בכדי לשדר חמימות ואמונה עליך לומר את האמת שאתה מאמין בה, ותו לא מידי. אם נשים לב, נראה שאנחנו בדרך כלל נוהגים להיפך, ורואים רק את הצד השלילי בחיינו:
חבר שואל אותך 'מה שלומך', ואתה משיב 'אל תשאל, ה' ירחם. פחות או יותר גומרים את החדש'.
'מה עם הילדים?'.
'תראה, יכול להיות יותר טוב'.
וכמובן גם ברוחניות, בשיחה עם חבר תמהר לספר לו 'כל כך קשה לי להגיע מדי יום לשיעור, אני מסובך עם תאוות, לא מצליח להתמודד עם אתגרי החיים'…
אבל אם אתה רוצה לקרב את הזולת, תבטא מתוכך את האמונה האמיתית, 'ברוך ה' רואים ניסים, גם כשקצת קשה אנחנו מאמינים שהכל לטובה, משתדלים להתחזק, להתפלל'. דיבורי אמונה וקירוב כאלו יקרבו ויאהיבו את התורה על כל אחד, הן בדיבורים והן בדוגמא אישית, יהודי שעדיין לא זכה לשמור תורה ומצוות שרואה אותך מוותר וסבלני, מיד הוא מתקרב לה'. לכן, כשאתה פוגש אדם, תחליט אם אתה רוצה להיות מ'מצדיקי הרבים' ולקרבו, או להיפך.
וכשתקרב את החבר, ותחמם ותלהיב אותו לאמונה ולתורה, דע לך שגם הוא יחמם אותך, וכך תוכל לבעור לעבודת ה', ללימוד תורה, וכשתעמוד בתפילה תחוש את ההתלהבות העליונה, שמכוחה תוכל להתחדש בתפילה עוד ועוד.


נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי