כיבוד הורים

כיבוד הורים – שיעור ארבעה עשר בסדרה

ישנה מצווה ששייכת אך ורק בין הילד להוריו, וזוהי מצוות “כיבוד הורים”, שהילד מצווה לכבד את הוריו ולירא מהם, איך נחנך את הבן לקיום מצווה זו, והתוצאות החיוביות לילד ולהוריו, כאשר כבודם נשמר.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.