כיבוד הורים – שיעור ארבעה עשר בסדרה

ישנה מצווה ששייכת אך ורק בין הילד להוריו, וזוהי מצוות "כיבוד הורים", שהילד מצווה לכבד את הוריו ולירא מהם, איך נחנך את הבן לקיום מצווה זו, והתוצאות החיוביות לילד ולהוריו, כאשר כבודם נשמר.

למסירת פדיון נפש
נגישות