כיבוד הורים – שיעור ארבעה עשר בסדרה

ישנה מצווה ששייכת אך ורק בין הילד להוריו, וזוהי מצוות "כיבוד הורים", שהילד מצווה לכבד את הוריו ולירא מהם, איך נחנך את הבן לקיום מצווה זו, והתוצאות החיוביות לילד ולהוריו, כאשר כבודם נשמר.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי