כיצד לנהל ויכוח

כיצד לנהל ויכוח – שיעור ח'

בבית מוכרח שיהיה ויכוחים, מכיוון ששניהם הפכים גמורים, אבל יש לזכור שאין זה מלחמה, מכיוון שוויכוח מועיל לשני המתווכחים, בגלל שמוסיף לשני הצדדים תובנות יותר אמיתיות, על כן צריך לזכור שאין זה וויכוח של התנצחות אלא "דיון".

 

?rel=0

נגישות