אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים

כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים

דרך נוספת להינצל מן הכעס – עצות מצדיקים, אשר במשך הדורות העניקו לעם ישראל עצות ודרכים סגוליים לא לבוא לכלל כעס.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות