אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים

כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים

דרך נוספת להינצל מן הכעס – עצות מצדיקים, אשר במשך הדורות העניקו לעם ישראל עצות ודרכים סגוליים לא לבוא לכלל כעס.

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי