כל רודפיה השיגוה בין המיצרים גדולת הימים א'

כל רודפ-יה השיגוה בין המיצרים גדולת הימים – שיעור ראשון

ימים אלו מרוממים הם, שהרי תשעה באב נקרא מועד, ושבו המשיח נולד, וכן דורשים צדיקים "כל רודפ-יה' השיגוה בין המצרים", שהכוסף ורוצה להגיע אל ה', אזי "בין המצרים" הינו זמן מסוגל לכך, ומובן שימים אלו חוץ מכך שהינם ימי אבל, גם טומנים בחובם אורות נפלאים וקדושים.

למסירת פדיון נפש
נגישות