כסף וחיים – הילכו יחדיו?

מתי מותר לבזבז, ומתי זה לא מומלץ?
 
כמה איכות חיים ניתן לרכוש בממון?
 
מה סוד הטעם בחיים?
 
צפה בסרטון הקצר, ותפנים!
 
למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.