כעס וסבלנות הקדמה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כעס וסבלנות הקדמה

כעס וסבלנות הקדמה

שלמה המלך כותב בספר קהלת "כעס בחיק כסילים ינוח", הכעס נובע מחסרון הדעת, אם אדם יתבונן מעט טרם כעסו על מה ולמה הוא כועס ודאי יתבטל כעסו, כי מהכעס בוודאי לא יצא תועלת.

 

נגישות