כשמס הכנסה התלבש על הקבצן

עשרות איש דיווחו שקנו דירות בעזרת הקבצן,
 
איך, ומאיפה, המקור לתקציב?
 
כיצד השיג זאת?
 
מה סוד ההצלחה?
 
צפה על כך בסרטון הקצר!
 
למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.