ל"ג בעומר של מוסדות 'חיי עולם'

יצאה בת קול ואמרה "עולו ואיתכנשו להילולא דבר יוחאי"..

ביום ל"ג בעומר, יום הילולת ופטירת ר' שמעון בר יוחאי זיע"א, הגענו והתכנסנו לחגוג את הילולת – חתונת התנא האלוקי רשב"י, בבניין מוסדותינו הקדושים, כאיש אחד בלב אחד.

ההילולא נפתחה בתפילת ערבית, וספירת העומר של ספירת השלושים ושלוש – ל"ג, הספירת העומר הייתה בקולי קולות כמנהג אנשי שלומינו, לשווע ולכסוף להתקדש ולהיטהר.

לאחר מכן עלו לגג הבניין, שם ערכו מבעוד מועד את חבית ההדלקה, לתוכה הכניסו צמר גפן לרוב זכר לאותם בדים יקרים שהיו מניחים בימים עברו, ולתוך הצמר גפן יצקו בקבוקי שמן, שביציקה התכבדו אלו שנדב ליבם אותם ליצוק שמן לכבודו של ר' שמעון.

במהלך היציקה החלה התזמורת לנגן שירי רגש, להתייחד ולהתחבר עם זכר התנא האלוקי זיע"א, וכשסיימו להכין את המדורה עלה אל הגג מורינו הרב שליט"א, ואל ידיו הוגש שרביט ההדלקה, שאת הדלקת השרביט מכרו לכל המרבה במחיר, ובדחילו ורחימו הודלקה המדורה לכבודו של ר' שמעון זיע"א.

מורינו הרב שליט"א העלה את האש בחבית הדלקה כשכולו אחוז שרעפים, בליווי ניגוני נשמה שניגנה התזמורת, וכל הקהל מתפלל לישועה בזכות בעל ההילולא הקדוש, והילדים הקטנים נועצים מבטים שואלים לעבר האש שעולה וגודלת, מה היא גדולתו ומעלתו של ר' שמעון שכה עושים עבורו.

לאחר שהאש אחזה כבר ברוב החבית, פצחה התזמורת בשיר הידוע "בר יוחאי", כשכל הקהל מרים את רגליו בגיל ורון, והחלו לרקוד לכבוד התנא האלוקי, שביום זה, אומר מוהרנ"ת, עולה למעלה מדרגתו, ומחמת כך מתמלא שמחה, ובשמחה זו אנו שמחים עימו.

מחרוזות מירון נשמעו ברמה, "ואמרתם כה לחי" מצטרף ל"אמר ר' עקיבא", הרגליים נישאים אל על ב"אף הקב"ה מטהר את ישראל", והלב מייחל ולוואי שניטהר בזכות ר' שמעון בר יוחאי, שביום זה מחלק מתנות כמלך ביום שמחתו, הלוואי שיפנה אלינו וניטהר בזכותו.

מקומם של הילדים הקטנים לא נעדר, ומאות ארטיקים חולקו לכל הילדים שהשתתפו בערב, שישמחו גם הם בשמחת ה"עיר וקדיש", ויצננו מעט מהחום הנורא שמפיצה המדורה.

בפינות הגג נראים ילדים ומבוגרים חמושים בחץ וקשת, ויורים הם לכל עבר לזכר הקשת שנעדרה בימי ר' שמעון, ולזכר גדלותו שהוא היה אות העולם שהקשת הייתה מיותרת בזכותו.

לאחר מכן, נטל הרב שליט"א את הרמקול, והחל לשיר יחד עם התזמורת שירם לכבוד רשב"י, והציבור רוקד ביתר שאת ועוז, למרות החום הגדול שהפיצה המדורה, ולמרות שהכל היה בגג הבניין ללא מזגן וכדו'..

"ישועה שלמה תושיענו בזכותא דבר יוחאי"

 

נגישות