להינצל מן הכעס ע”י נתינה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > להינצל מן הכעס ע”י נתינה

להינצל מן הכעס ע”י נתינה

אדם בא לכלל כעס כיון שלא שמעו לו או שלקחו לו, הפסידו אותו וכדו’, וישנה עצה טובה לא לבוא לידי זה, והיא נתינה, כלומר תוותר לשני, תן לו לנצח אותך, וע”י כך לא תבוא לעולם לידי כעס ורוגז.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.