לימוד תורה הדרך לתיקון המידות

לימוד תורה הדרך לתיקון המידות – שיעור חמישי

עצה שניה ולא משנית לקניית המידות המתוקנות, זה לימוד התורה, שאם יש בו תורה אין בו נחשים ועקרבים, ואם הוא ריק מתורה יש בו מידות רעות, כמו שאומרים חז"ל "לא עם הארץ חסיד".

?rel=0

נגישות