למה צריך אותי בעולם?

לעבוד בשביל שיהיה אוכל, ולאכול בשביל כח לעבוד?
 
האם הנצח הוא הקבר, או החיים?
 
היכנס!
למסירת פדיון נפש
נגישות